Sei in:  > Kultur  > Museen  > Bersntoler Museum

GUAT KEMMEN EN DE BERSNTOLER MUSEUM

De Museum van Bersntol derhòltet s gadenk ont de karateristiken van doi lont. S sai’ "platz-museum" as hom gahòltn der gadenk af de arkitetur ont de sòchen, de platz as kontarn gschichtn van lem va òll to, va de òrbet, van praich ont trochtn.

Stempl van Bersntoler Museum ist an òcksl, as ist an ploa’m as mer vinnt en gònze tol.

S bersntoler hoff der "Filzerhof" hòt omandum, abia de maischtn òndra heff, aigene vèlt ont a haus pet an stòll ont a teitsch.
En hoff, en sai’n dinger ont en de sai’ saitn, ist moglech vourstelln s lem va òll to van lait as sai’ semm galept.
De Sog van Rindel, ist der nu’m va de venezianer sog as vinn se en Rindel en Balkof, gamoa’ va Vlarotz. De kloa’ sog hòt tsokt finz en de inser jarder iberhaupt vlecken ver de lait va mearer stelder va inderpèrg as hom se noat gahòpt

Bersntoler Kulturinstitut
Istituto Mňcheno

 

I - 38050 Palai in Bersntol | Palú del Fersina | Palai im Fersental (TN)
Tel.: + 39 0461 550073 | Fax: +39 0461 540221 | Richiesta informazioni